AAB Scientific monographs published in national publishing houses

 • (Po)etická výchova Milana Rúfusa / Lenka Magová ; recenzent: Igor Lomnický, Andrej Rajský. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – 124 s. – ISBN 978-80-558-1013-3.
 • Etická výchova ako inšpirácia na každý deň / Igor Lomnický. – Nitra : UKF, 2010. – 119 s. – ISBN 978-80-8094-701-9.
 • Etické dilemy Pierra Abélarda / Milan Jozek. – Bratislava : HH, 2010. – 120 s. – ISBN 978-80-88700-75-3.
 • Etické princípy v théravádovom buddhizme / Jana Bartalová ; recenzent: Dalimír Hajko, Rudolf Dupkala. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2013. – 97 s. – ISBN 978-80-558-0444-6.
 • Etika a postmoderna / Miroslav Sapík a kol. – Nitra : UKF, 2009. – 144 s. – ISBN 978-80-8094-488-9.
 • Etika a súčasnosť / Cyril Diatka. – Nitra : UKF, 2001. – 156 s. – ISBN 80-8050-493-8.
 • Etika v adlerovskej teórii / Dagmar Marková ; recenzent: Jan Lašek, Kamil Janiš. – Nitra : Garmond, 2012. – 128 s. – ISBN 978-80-89148-77-6.
 • Európske myšlienkové tradície do 18. storočia. I. časť : od Gréckeho myslenia po reformáciu / Cyril Diatka. – Nitra : UKF, 2005. – 206 s. – ISBN 80-8050-823-2.
 • Filozofia a mystika. Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev / Slavomír Gálik. – Bratislava : Iris, 2006. – 180 s. – ISBN 80-969360-2-6.
 • Filozofické návraty a vízie. Z dejín filozofického myslenia na Slovensku v 19. storočí / Dalimír Hajko. – Bratislava : Iris, 2001. – 98 s. – ISBN 80-89018-24-6.
 • Hodnotenie a hodnoty / Vladimír Brožík. – Nitra : UKF, 2004. – 250 s. – ISBN 80-8050-680-9.
 • Hodnotové aspekty vzťahu etiky, kultúry a literatúry / Igor Lomnický. – Nitra : UKF, 2011. – 178 s. – ISBN 978-80-558-0008-0.
 • Hodnoty ako východiská a ciele / Ivana Miháliková ; recenzent: Cyril Diatka, Martin Žilínek. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2013. – 138 s. – ISBN 978-80-558-0526-9.
 • Idea psychagógie v holistickej perspektíve / Sabína Gáliková Tolnaiová ; recenzent: Dalimír Hajko, Cyril Diatka. – 1. vyd. – Bratislava : Iris, 2014. – 154 s. – ISBN 978-80-8153-025-8.
 • Medzi myšlienkou a obrazom : vybrané kapitoly z filozofie literatúry / Marek Debnár ; recenzent: Miroslav Marcelli, Miroslav Petříček. – 1. vyd. – Bratislava : Ars Poetica, 2013. – 164 s. – ISBN 978-80-89283-66-8.
 • Možnosti etickej výchovy v problematike agresívneho správania žiakov v školskom prostredí / Jana Bartalová ; recenzent: Igor Lomnický, Rudolf Dupkala. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2012. – 122 s. – ISBN 978-80-558-0137-7.
 • O etike a hodnotách / Cyril Diatka. – Nitra : UKF, 2005. – 158 s. – ISBN 80-8050-822-4.
 • O sexualite, sexuálnej morálke a súčasných partnerských vzťahoch / Dagmar Marková ; recenzent: Peter Ondrejkovič, Ivan Lukšík. – 1. vyd. – Nitra : Garmond, 2012. – 262 s. – ISBN 978-80-89148-76-9.
 • Podstatné súvislosti etickej výchovy / Igor Lomnický ; recenzent: Eva Fandelová, Joanna Mysona Byrska. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2015. – 138 s. – ISBN 978-80-558-0810-9.
 • Postihnutá sexualita alebo ľudské sexuálne príbehy? : o sexualite a sexuálnej výchove osôb s mentálnym postihnutím / Dagmar Marková, Stanislava Mandzáková. – Nitra : Garmond, 2011. – 200 s. – ISBN 978-80-89148-72-1.
 • Právo na slobodu svedomia / Peter Korený. – Nitra : UKF, 2008. – 186 s. – ISBN 978-80-8094-315-8.
 • Problém zvaný Kierkegaard / Roman Králik. – Bratislava : Royal Danish Embassy, 2006. – 82 s. – ISBN 80-969503-7-1.
 • Sexuálna morálka a mentálne postihnutie / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; recenzent: Bibiána Hlebová, Ladislav Horňák. – 1. vyd. – Prešov : PU, 2015. – 200 s. – ISBN 978-80-555-1370-6.
 • Tradícia a zjavenie : význam tradície v dejinách odovzdávania Božieho zjavenia / Pavol Linet. – Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005. – 196 s. – ISBN 80-88741-61-0.
 • Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti / Igor Lomnický, Štefánia Kuzmová ; recenzent: Ľubica Predanócyová, Ivan Podmanický. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – 164 s. – ISBN 978-80-558-1031-7.
 • Vybrané kapitoly z etiky v dialógu kultúr / Jana Bartalová. – Nitra : UKF, 2011. – 120 s. – ISBN 978-80-8094-922-8.
 • Život v hľadaní pravdy. Vývin osobnosti a myslenia / Ján Letz. – Bratislava : Charis, 1996. – 226 s.
 • Život z pohľadu evolúcie a kreácie / Jozef Michalov. – Nitra : UKF, 1999. – 200 s. – ISBN 80-8050-269-2.