Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Milé študentky a milí študenti!

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky si Vás dovoľuje pozvať na katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ), ktoré sa uskutoční

23. marca 2021.

Katedrové kolo ŠVOUČ je spoločným diskusným fórom študentov a učiteľov, na ktorom študenti prezentujú svoje práce a ktoré je zároveň príležitosťou na vzájomne obohacujúcu výmenu  názorov, poznatkov a argumentov.

Vyplnený formulár prihlášky do katedrového kola ŠVOUČ môžu študenti posielať mailom na adresu pkoreny@ukf.sk do 10. marca 2021.

Peter Korený

Katedrový koordinátor ŠVOUČ

 

Prihláška ŠVOUČ…