Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa

 

 

Názov: Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa
Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Verbum, Praha
Rok vydania: 2017
Počet strán: 308
ISBN: 978-80-87800-40-9

Problematika hodnotenia kompetencií učiteľa je integrálnou súčasťou edukačného procesu. Monografia poskytuje komplexný a konzistentný obraz o teoretických súvislostiach skúmanej problematiky. V publikácii sú spracované aktuálne poznatky o kompetenciách učiteľa vo vzájomných súvislostiach. Získavanie a rozvíjanie jednotlivých kompetencií by pre učiteľa malo predstavovať základnú výzvu, ktorú im hodnotenie pomáha napĺňať tým, že vytvára transparentný a objektívny rámec tvorený jednotlivými aspektmi práce učiteľa. Pochopenie významu hodnotenia umožňuje učiteľom zmysluplne a hodnotne rozvíjať svoje schopnosti, čím sa zvýši kvalita samotného edukačného procesu a zároveň sa zmení aj vzťah k samotnému hodnoteniu.