Problém slobody v diele Edmunda Burka Úvahy o revolúcii vo Francúzsku

 

 

Názov: Problém slobody v diele Edmunda Burka Úvahy o revolúcii vo Francúzsku
Autor: Michalík, Adrian
Vydavateľ: František Šalé - Albert, Boskovice
Rok vydania: 2016
Počet strán: 98
ISBN: 978-80-7326-270-9

Monografia analyzuje a interpretuje základné názory a argumenty, ktoré vo svojom diele predkladá Edmund Burke. Zameriava sa pritom špeciálne na analýzu a interpretáciu problému slobody, ako ho v Úvahách o revolúcii vo Francúzsku rieši Edmund Burke. Práca sa zameriava len na Úvahy o revolúcii vo Francúzsku, keďže analyzované dielo sa stalo základným textom na ktorom vyrástla filozofia konzervativizmu.