Morálna a politická teória Thomasa Hobbesa

 

  

Názov: Morálna a politická teória Thomasa Hobbesa
Autor: Turčan, Ciprian
Vydavateľ: KUD Apokalipsa, Ljubljana
Rok vydania: 2014
Počet strán: 153
ISBN: 978-961-6894-33-3

Monografia skúma morálnu a politickú filozofiu Thomasa Hobbesa s cieľom uchopiť a vyjadriť jej logickú a obsahovú podstatu. Autorovým zámerom je ukázať, že od morálnej antropológie, cez teóriu hodnôt, etiku, až po teóriu štátu a práva sa Hobbesovým dielom tiahne logicky konzistentná a obsahovo bohatá filozofická argumentácia, že Hobbesova filozofia je atraktívna a zasluhuje si pozornosť z viacerých dôvodov. Jedným z najdôležitejších dôvodov je, že jeho filozofia poskytuje komplexný argument spochybňujúci model slobodného samoregulujúceho trhu, ktorý liberálna tradícia od Johna Locka až po Roberta Nozicka idealizuje a univerzalizuje. Takáto koncepcia je totiž podľa Hobbesovej teórie udržateľná iba za cenu radikálneho odcudzenia verejnej sféry a absolútnej straty politickej kontroly.