Demokratický kapitalizmus Michaela Novaka

 

 

Názov: Demokratický kapitalizmus Michaela Novaka
Autor: Michalík, Adrian
Vydavateľ: František Šalé - Albert, Boskovice
Rok vydania: 2015
Počet strán: 120
ISBN: 978-80-7326-257-0

Monografia analyzuje a interpretuje základné názory a argumenty, ktoré vo svojich prácach predkladá americký mysliteľ Michael Novak. Zameriava sa pritom špeciálne len na analýzu a interpretáciu spoločenského systému, ktorý by mal byť podľa Novaka realizovaný. Ambíciou je vyložiť filozofické východiská, z ktorých Novak vychádza a na základe ktorých následne predstavuje svoju odpoveď na otázku usporiadania spoločnosti.