Pohľad do filozofie a etiky nového komunitarizmu

Názov: Pohľad do filozofie a etiky nového komunitarizmu
Autor: Jarmila Jurová
Vydavateľ: Boskovice: František Šalé – ALBERT
Rok vydania: 2013
Počet strán: 208
ISBN: 978-80-7326-220-4

Monografia predstavuje v našich podmienkach prakticky neznámy tzv. nový komunitarizmus A. Etzioniho. Na Slovensku de o prvú systematickú monografiu o novom komunitarizme, prezentujúcu hodnotu post-tradičnej komunity v kontexte hľadania spoločného dobra v súčasnej spoločnosti. Autorka teoretizuje a kriticky prehodnocuje vybrané aktuálne problémy a hodnoty súčasnej spoločnosti, čím prispieva k vedeckej diskusii o individuálnych právach a sociálnych záujmoch nielen v kontexte ich ohrození a možných konfliktov, ale aj prínosov, výhod či výziev.