Identita adolescenta a masmédiá

 

 

Názov: Identita adolescenta a masmédiá
Autor: Lesková, Andrea
Vydavateľ: František Šalé - Albert, Boskovice
Rok vydania: 2013
Počet strán: 118
ISBN: 978-80-7326-233-4

Zámerom monografie je zistiť a detailnejšie analyzovať v teoretickej I výskumnej rovine, do akej miery sa masmédiá (konkrétne televízia) podieľajú na utváraní identity jednotlivca, a to so zameraním na identitu adolescenta.