Didaktika etickej výchovy pre pedagogickú prax

 

 

Názov: Didaktika etickej výchovy pre pedagogickú prax
Autor: Lomnický, Igor a kol.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2017
Počet strán: 130
ISBN: 978-80-558-1224-3

Monografia sa zameriava na systematickú prípravu učiteľov etickej výchovy na pedagogickú prax. Profesijný a etický rozvoj učiteľa je spojený predovšetkým s vnútornou motiváciou na sebazdokonaľovanie a sebarealizáciu byť lepším učiteľom. Jeho profesijný rozvoj sa vníma ako dynamický reflexívny proces zvyšovania úrovne vedo­mostí, zručností a jeho sociálneho statusu. V publikácii sú rozpracované teoretické súvislosti etickej výchovy v komplementarite s požadovanými aktuálnymi výchovno-vzdelávacími trendmi v oblasti didaktického modelu. V práci sú zohľadnené metodické špecifiká etickej výchovy pre pedagogickú prax. Súčasťou publikácie je tvorivo spracované portfólio pre výučbu etickej výchovy do pedagogickej praxe.