doc. PhDr. Michal Valčo, PhD.

 

 

E-mail: mvalco@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 381

Kancelária: H-214

Konzultačné hodiny:  LS 2017/2018

Utorok 10:00 - 12:00

 

Vedecko-výskumné zameranie:

– filozofia náboženstva
– náboženská etika
– teologická etika
– dejiny reformácie

Pedagogické zameranie: