doc. PhDr. Michal Valčo, PhD.

 

 

E-mail: mvalco@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 387

Kancelária: H-210

Konzultačné hodiny: ZS 2018/2019

Mimo prednáškového obdobia kontaktujte e-mailom

 

Vedecko-výskumné zameranie:

– filozofia náboženstva
– náboženská etika
– teologická etika
– dejiny reformácie

Pedagogické zameranie: