PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.

 

 

E-mail: tmahrik@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 382

Kancelária: H-213

Katedrové úlohy:

- koordinátor študijných pobytov

Konzultačné hodiny: LS 2017/2018

Pondelok 15:00 - 16:00

Vedecko-výskumné zameranie:

– metaetika
– komparatívna religionistika a etika
– bioetika
– diskurzy o etike vedy a epistemológii
– súčasné výzvy morálnej filozofie

Pedagogické zameranie:

– psychológia osobnosti a etické poradenstvo
– etika koučingu a mentoringu
– etika vedy
– environmentálna etika