Oznamy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pozývame Vás na virtuálny DOD 10. a 11. februára od 14.40. Poďte nahliadnuť do labyrintu sveta s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky… ...
Čítaj viac...

Rozvrh – externé štúdium

Oznamujeme študentom externého štúdia, že rozvrhy pre letný semester 2020/2021 boli zverejnené v sekcii Dokumenty ...
Čítaj viac...

Nový rok 2021

Milé študentky a študenti, kolegyne a kolegovia, želáme Vám šťastný a zdravý rok 2021, plný zaujímavých ľudí a zážitkov. Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na Vás v nadchádzajúcom ...
Čítaj viac...

Podujatie z etickej výchovy v rámci Týždňa vedy a techniky

Dňa 12. 11. 2019 zorganizoval doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. odborný seminár zameraný na  skvalitnenie praktickej prípravy učiteľov etickej výchovy, ktorý sa uskutočnil online formou. Podujatie bolo súčasťou diskusie o aplikovaní ...
Čítaj viac...

Konzultačné hodiny

Vyučujúci/a Konzultačné hodiny Link Marková Dagmar Utorok 15:00-16:00 https://meet.ukf.sk/DM-Konzultacie Maximová Jarmila Streda 13:30-14:30, S133 osobne (po dohode – 14.10.2020)  https://meet.ukf.sk/konzultacie-Maximova Lomnický Igor Pondelok 9:00-10:00, H304 https://meet.ukf.sk/lomnickykonzultacia Korený Peter Pondelok 17:00-18:00 ...
Čítaj viac...

Oznam – tútorka pre učiteľstvo etickej výchovy

Vážené študentky, vážení študenti, dávame do pozornosti, že od dnešného dňa sa tútorkou pre učiteľstvo etickej výchovy stáva PhDr. Andrea Lesková, PhD ...
Čítaj viac...

Oznam

Výučba s dr. Šebíkovou je zrušená do 9. 10. 2020 z dôvodu PN. Od 12. 10. 2020 výučba aj konzultačné hodiny budú podľa rozvrhu ...
Čítaj viac...

Oznam – exkurzia

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky oznamuje študentom a študentkám, že výberový predmet EXKURZIA sa v zimnom semestri AR 2020/2021 neotvára. Žiadame študentov a študentky, ktorí/é majú predmet zapísaný v zápisnom liste, aby si ho bezodkladne ...
Čítaj viac...

Oznam

Výučba aj konzultačné hodiny s dr. Šebíkovou sú do 7. 10. 2020 zrušené z dôvodu PN ...
Čítaj viac...

Začiatok akademického roka 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti, vítame Vás v novom akademickom roku 2020/2021, ktorý sa oficiálne začne 28. 9. 2020. Dovoľte, aby sme Vás informovali o dôležitých náležitostiach týkajúcich sa výučby. Všetky ...
Čítaj viac...

Dôležité informácie pre študentky a študentov prvých ročníkov – INŠTRUKTÁŽE!

Inštruktáž pre jednoodborové štúdium: AERL15b prebehne 28. 9. 2020 v čase od 8:00 – 9:00, v miestnosti BSB 110 – ŠD Nitra Inštruktáž pre UAP: etická výchova prebehne 28. 9 ...
Čítaj viac...

Nová publikácia: Eticko-výchovné a kultúrne stratégie slovesnej tvorby

Autorom monografie je doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., ktorý spracoval dôležitú interdisciplinárnu tému. Štruktúra monografie je usporiadaná tak, aby obsiahla podstatné súvislosti vzťahovej korelácie kultúry – literatúry – etiky. Z tohto ...
Čítaj viac...

Informácie k začiatku akademického roka

Posun začiatku akademického roka Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamujeme, že začiatok výučby v zimnom semestri sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre posúva na ...
Čítaj viac...

Večerné debaty v Trafačke

Pokračujeme s Večernými debatami v Trafačke, tentoraz na tému – 100 dní vlády FB 30. 6. 2020 19:00 hod. Čo o Slovensku prezradili výsledky volieb? Prečo Andrej Kiska neuspel? Bude KDH v parlamente ...
Čítaj viac...

Hodnotenie pedagógov

Oznamujeme študentom, že prostredníctvom AIS môžu hodnotiť výučbu a jednotlivých pedagógov. Hodnotiacim obdobím je akademický rok 2019/2020 ...
Čítaj viac...

Loading...