Oznamy

Konzultačné hodiny

Vyučujúci/a Konzultačné hodiny Link Marková Dagmar Utorok 15:00-16:00 https://meet.ukf.sk/DM-Konzultacie Maximová Jarmila Streda 13:30-14:30, S133 osobne (po dohode – 14.10.2020)  https://meet.ukf.sk/konzultacie-Maximova Lomnický Igor Pondelok 9:00-10:00, H304 https://meet.ukf.sk/lomnickykonzultacia Korený Peter Pondelok 17:00-18:00 ...
Čítaj viac...

Oznam – tútorka pre učiteľstvo etickej výchovy

Vážené študentky, vážení študenti, dávame do pozornosti, že od dnešného dňa sa tútorkou pre učiteľstvo etickej výchovy stáva PhDr. Andrea Lesková, PhD ...
Čítaj viac...

Oznam

Výučba s dr. Šebíkovou je zrušená do 9. 10. 2020 z dôvodu PN. Od 12. 10. 2020 výučba aj konzultačné hodiny budú podľa rozvrhu ...
Čítaj viac...

Oznam – exkurzia

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky oznamuje študentom a študentkám, že výberový predmet EXKURZIA sa v zimnom semestri AR 2020/2021 neotvára. Žiadame študentov a študentky, ktorí/é majú predmet zapísaný v zápisnom liste, aby si ho bezodkladne ...
Čítaj viac...

Oznam

Výučba aj konzultačné hodiny s dr. Šebíkovou sú do 7. 10. 2020 zrušené z dôvodu PN ...
Čítaj viac...

Začiatok akademického roka 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti, vítame Vás v novom akademickom roku 2020/2021, ktorý sa oficiálne začne 28. 9. 2020. Dovoľte, aby sme Vás informovali o dôležitých náležitostiach týkajúcich sa výučby. Všetky ...
Čítaj viac...

Dôležité informácie pre študentky a študentov prvých ročníkov – INŠTRUKTÁŽE!

Inštruktáž pre jednoodborové štúdium: AERL15b prebehne 28. 9. 2020 v čase od 8:00 – 9:00, v miestnosti BSB 110 – ŠD Nitra Inštruktáž pre UAP: etická výchova prebehne 28. 9 ...
Čítaj viac...

Nová publikácia: Eticko-výchovné a kultúrne stratégie slovesnej tvorby

Autorom monografie je doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., ktorý spracoval dôležitú interdisciplinárnu tému. Štruktúra monografie je usporiadaná tak, aby obsiahla podstatné súvislosti vzťahovej korelácie kultúry – literatúry – etiky. Z tohto ...
Čítaj viac...

Informácie k začiatku akademického roka

Posun začiatku akademického roka Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamujeme, že začiatok výučby v zimnom semestri sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre posúva na ...
Čítaj viac...

Večerné debaty v Trafačke

Pokračujeme s Večernými debatami v Trafačke, tentoraz na tému – 100 dní vlády FB 30. 6. 2020 19:00 hod. Čo o Slovensku prezradili výsledky volieb? Prečo Andrej Kiska neuspel? Bude KDH v parlamente ...
Čítaj viac...

Hodnotenie pedagógov

Oznamujeme študentom, že prostredníctvom AIS môžu hodnotiť výučbu a jednotlivých pedagógov. Hodnotiacim obdobím je akademický rok 2019/2020 ...
Čítaj viac...

Harmonogram bakalárskych štátnych skúšok

Vážené študentky, vážení študenti, zverejňujeme harmonogram bakalárskych štátnych skúšok: Harmonogram… ...
Čítaj viac...

Oznam – štátne skúšky

Vážené študentky, vážení študenti, v týchto dňoch vám boli zaslané maily s informáciami o štátnych skúškach. Skontrolujte si svoje oficiálne študentské mailové schránky @student.ukf.sk a postupujte podľa pokynov uvedených v mailoch!!! ...
Čítaj viac...

Aktualizácia harmonogramu štátnic!!!

Informujeme, že na základe výsledkov kontroly splnenia podmienok bol aktualizovaný zoznam študentov na štátne skúšky magisterského štúdia. Harmonogram štátnic… ...
Čítaj viac...

Oznam – štátnice

Vážené študentky, vážení študenti, ak máte záujem absolvovať štátnice v priestoroch FF UKF v Nitre (bude na to vyčlenená špeciálna miestnosť a budú dodržané odporúčané preventívne opatrenia), a nie online ...
Čítaj viac...

Loading...