Oznamy

Konzultačné hodiny ZS 2021/2022

Konzultačné hodiny ZS 2021/2022 Prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD. Streda 13:30-14:30 Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. Utorok 10:00-12:00 (pracovňa na dekanáte) Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.  Pondelok 9:00-10:00 + pedagogická ...
Čítaj viac...

Inštruktáže pre denných študentov

Inštruktáž pre 1. ročník študentov/študentiek ŠP: aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce (bakalársky st.) je v utorok 21. 9. 2021 o 14:45 hod. v miestnosti  H-204. V prípade ...
Čítaj viac...

Externé štúdium, rozvrh pre zimný semester 2021/2022

Milé študentky, milí študenti, dávame do pozornosti nový rozvrh pre externé štúdium ZS 2021/2022. Viac tu… ...
Čítaj viac...

2. kolo prijímacieho konania na štúdium

Informujeme uchádzačov o 2. kole prijímacieho konania na FF UKF od 15. 6. 2021 do 15. 8. 2021. Možnosti štúdia: Denné štúdium: Bc. – Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce ...
Čítaj viac...

Odovzdávanie dokladov o úspešnom ukončení štúdia

Vážení absolventi, všetkým, ktorí ste úspešne v tomto akademickom roku 2020/21 úspešne absolvovali bakalársky alebo magisterský stupeň v niektorej z foriem štúdia alebo rozširujúce štúdium niektorého z predmetov učiteľstva, blahoželáme ...
Čítaj viac...

Vážené absolventky, vážení absolventi,

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre blahoželá všetkým študentom a študentkám, ktorí/é úspešne ukončili  štátne záverečné skúšky v ak. r. 2020/2021. Ďakujeme Vám za všetko, čím ste k Vášmu štúdiu prispeli, ...
Čítaj viac...

Štátne skúšky

Vážení študenti, vážené študentky, dávame do pozornosti termíny a komisie pre štátne skúšky 2021… ...
Čítaj viac...

Oznam KH

Upozorňujeme študentov, že konzultačné hodiny platia iba cez prednáškové obdobie. Najbližšie konzultačné hodiny budú vypísané pre zimný semester 2021/2022 ...
Čítaj viac...

Čo Vám dalo štúdium etiky? Dotazník pre absolventov/absolventky

Milí absolventi/milé absolventky, radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka, ktorým sa snažíme získať spätnú väzbu na štúdium na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF V Nitre. Na ...
Čítaj viac...

Milé študentky a študenti,

v mene Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre Vám prajeme príjemné sviatky jari, veľa slnka, pozitívnej energie a optimizmu ...
Čítaj viac...

Štátne skúšky na UKF v AR 2020/2021

Dávame do pozornosti informáciu o štátnych skúškach v AR 2020/2021… ...
Čítaj viac...

Oznam – zmena rozvrhu, externé štúdium

1. r. Mgr. Nitra (1XAE15m) – predmet Etická výchova v rodine, s doc. Lomnickým, sa presúva z 24. 4. na 17. 4. ………………………………………………………. 2. r. Bc. Martin (2XAERLM15b) – Doc. Maximová ...
Čítaj viac...

Prihláste sa na Erasmus+ absolventskú stáž

Milé študentky, milí študenti, dovoľujeme si dať vám do pozornosti novú informáciu na webovom sídle UKF týkajúcu sa možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ absolventskú stáž s možným nástupom od 1 ...
Čítaj viac...

Pozvánka na katedrové kolo ŠVOUČ

Vážené študentky a vážení študenti, srdečne Vás pozývame na katedrové kolo ŠVOUČ, ktoré sa uskutoční 23. marca 2021 od 9:00 hod. na adrese: https://meet.ukf.sk/Aristoteles Tešíme sa na naše spoločné a ...
Čítaj viac...

Oznam – Zadanie záverečnej práce

Zadanie záverečnej práce si študent vytlačí priamo z AIS a do práce ho vkladá bez podpisu vedúcej katedry. Zároveň Vás upozorňujeme na správne vyplnenie študijného odboru: Pri jednoodborovom štúdiu platí: Študijný odbor: ...
Čítaj viac...

Loading...