Publications

AAA Scientific monographs published in foreign publishing houses

 • Adlerian Ethics : Applications in Counselling and Psychotherapy / Dagmar Marková, Daniela Čechová ; recenzent: Jon Sperry, John F. Newbauer. – 1. ed. – London : ASIIP, 2016. – 156 p. – ISBN 978-0-905860-27-5.
 • Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte / Lenka Magová a kol ; recenzent: Eva Tandlichová, Dagmar Marková. – 1. vyd. – Praha : Verbum, 2016. – 302 s. – ISBN 978-80-87800-28-7.
 • Problém slobody v diele Edmunda Burka Úvahy o revolúcii vo Francúzsku / Adrian Michalík ; recenzent: Josef Oborný, Peter Korený. – 1. vyd. – Boskovice : František Šalé – Albert, 2016. – 98 s. – ISBN 978-80-7326-270-9.
 • Svaté dny židovského kalendáře : (luach hašana) / Marie Roubalová, Roman Králik ; recenzent: Martin Beck Matuštík, Jiří Beneš. – 1. vyd. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2016. – 252 s. – ISBN 978-961- 6894-85- 2.
 • Demokratický kapitalizmus Michaela Novaka / Adrian Michalík ; recenzent: Cyril Diatka, Josef Oborný. – 1. vyd. – Boskovice : František Šalé – ALBERT, 2015. – 120 s. – ISBN 978-80-7326-257-0.
 • Moral values in sexual and partner relationships / Dagmar Marková ; recenzent: Miloslav Jůzl, Kamil Janiš. – 1. ed. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2015. – 250 p. – ISBN 978-961-6894-67-8.
 • Sexual morality in Slovakia and the Czech Republic / Dagmar Marková ; recenzent: Miloslav Jůzl, Kamil Janiš. – 1. ed. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2015. – 204 p. – ISBN 978-961-6894-68-5.
 • Morálna a politická teória Thomasa Hobbesa / Ciprian Turčan ; recenzent: Cyril Diatka, Ladislav Hohoš. – 1. vyd. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. – 154 s. – ISBN 978-961-6894-33-3.
 • Identita adolescenta a masmédiá / Andrea Lesková ; recenzent: Dalimír Hajko, Martin Žilínek. – 1. vyd. – Boskovice : František Šalé- ALBERT, 2013. – 118 s. – ISBN 978-80-7326-233-4.
 • Kierkegaardův Abrahám : Kierkegaardova interpretace Abrahámovy víry / Roman Králik ; recenzent: Jaro Křivohlavý, Primož Repar. – 1. vyd. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. – 160 s. – ISBN 978-961-6894-30-2.
 • Morálna voľba / Peter Korený ; recenzent: Cyril Diatka, Zlatica Plašienková. – 1. vyd. – Boskovice : ALBERT, 2013. – 238 s. – ISBN 978-80-7326-238-9.
 • Pohľad do filozofie a etiky nového komunitarizmu / Jarmila Jurová ; recenzent: Cyril Diatka, Josef Oborný, Vladimír Manda. – 1. vyd. – Boskovice : František Šalé – Albert, 2013. – 208 s. – ISBN 978-80-7326-220-4.
 • Sociálna spravodlivosť podľa Johna Rawlsa / Jarmila Jurová ; recenzent: Cyril Diatka, Vladimír Manda. – Boskovice : Vydavateľstvo František Šalé – ALBERT, 2012. – 164 s. – ISBN 978-80-7326-210-5.
 • ETHICAL BRIDGES: Interdisciplinary Insights into Ethical Challenges of Contemporary Philosophy, Theology and Technology. (Kierkegaard, Bonhoeffer and Nanotechnology ) = ETICKÉ MOSTY: Interdisciplinárni pohled do etických výzev současnosti v oblasti filozofie, teologie a technologie. (Kierkegaard, Bonhoeffer a nanotechnologie) / Ján Štefeček, Noemi Bravená, Tibor Máhrik. – Toronto : Kierkegaard Circle, 2011. – 291 p. – ISBN 978-0-9809365-6-8.

 

AAB Scientific monographs published in national publishing houses

 • (Po)etická výchova Milana Rúfusa / Lenka Magová ; recenzent: Igor Lomnický, Andrej Rajský. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – 124 s. – ISBN 978-80-558-1013-3.
 • Etická výchova ako inšpirácia na každý deň / Igor Lomnický. – Nitra : UKF, 2010. – 119 s. – ISBN 978-80-8094-701-9.
 • Etické dilemy Pierra Abélarda / Milan Jozek. – Bratislava : HH, 2010. – 120 s. – ISBN 978-80-88700-75-3.
 • Etické princípy v théravádovom buddhizme / Jana Bartalová ; recenzent: Dalimír Hajko, Rudolf Dupkala. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2013. – 97 s. – ISBN 978-80-558-0444-6.
 • Etika a postmoderna / Miroslav Sapík a kol. – Nitra : UKF, 2009. – 144 s. – ISBN 978-80-8094-488-9.
 • Etika a súčasnosť / Cyril Diatka. – Nitra : UKF, 2001. – 156 s. – ISBN 80-8050-493-8.
 • Etika v adlerovskej teórii / Dagmar Marková ; recenzent: Jan Lašek, Kamil Janiš. – Nitra : Garmond, 2012. – 128 s. – ISBN 978-80-89148-77-6.
 • Európske myšlienkové tradície do 18. storočia. I. časť : od Gréckeho myslenia po reformáciu / Cyril Diatka. – Nitra : UKF, 2005. – 206 s. – ISBN 80-8050-823-2.
 • Filozofia a mystika. Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev / Slavomír Gálik. – Bratislava : Iris, 2006. – 180 s. – ISBN 80-969360-2-6.
 • Filozofické návraty a vízie. Z dejín filozofického myslenia na Slovensku v 19. storočí / Dalimír Hajko. – Bratislava : Iris, 2001. – 98 s. – ISBN 80-89018-24-6.
 • Hodnotenie a hodnoty / Vladimír Brožík. – Nitra : UKF, 2004. – 250 s. – ISBN 80-8050-680-9.
 • Hodnotové aspekty vzťahu etiky, kultúry a literatúry / Igor Lomnický. – Nitra : UKF, 2011. – 178 s. – ISBN 978-80-558-0008-0.
 • Hodnoty ako východiská a ciele / Ivana Miháliková ; recenzent: Cyril Diatka, Martin Žilínek. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2013. – 138 s. – ISBN 978-80-558-0526-9.
 • Idea psychagógie v holistickej perspektíve / Sabína Gáliková Tolnaiová ; recenzent: Dalimír Hajko, Cyril Diatka. – 1. vyd. – Bratislava : Iris, 2014. – 154 s. – ISBN 978-80-8153-025-8.
 • Medzi myšlienkou a obrazom : vybrané kapitoly z filozofie literatúry / Marek Debnár ; recenzent: Miroslav Marcelli, Miroslav Petříček. – 1. vyd. – Bratislava : Ars Poetica, 2013. – 164 s. – ISBN 978-80-89283-66-8.
 • Možnosti etickej výchovy v problematike agresívneho správania žiakov v školskom prostredí / Jana Bartalová ; recenzent: Igor Lomnický, Rudolf Dupkala. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2012. – 122 s. – ISBN 978-80-558-0137-7.
 • O etike a hodnotách / Cyril Diatka. – Nitra : UKF, 2005. – 158 s. – ISBN 80-8050-822-4.
 • O sexualite, sexuálnej morálke a súčasných partnerských vzťahoch / Dagmar Marková ; recenzent: Peter Ondrejkovič, Ivan Lukšík. – 1. vyd. – Nitra : Garmond, 2012. – 262 s. – ISBN 978-80-89148-76-9.
 • Podstatné súvislosti etickej výchovy / Igor Lomnický ; recenzent: Eva Fandelová, Joanna Mysona Byrska. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2015. – 138 s. – ISBN 978-80-558-0810-9.
 • Postihnutá sexualita alebo ľudské sexuálne príbehy? : o sexualite a sexuálnej výchove osôb s mentálnym postihnutím / Dagmar Marková, Stanislava Mandzáková. – Nitra : Garmond, 2011. – 200 s. – ISBN 978-80-89148-72-1.
 • Právo na slobodu svedomia / Peter Korený. – Nitra : UKF, 2008. – 186 s. – ISBN 978-80-8094-315-8.
 • Problém zvaný Kierkegaard / Roman Králik. – Bratislava : Royal Danish Embassy, 2006. – 82 s. – ISBN 80-969503-7-1.
 • Sexuálna morálka a mentálne postihnutie / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; recenzent: Bibiána Hlebová, Ladislav Horňák. – 1. vyd. – Prešov : PU, 2015. – 200 s. – ISBN 978-80-555-1370-6.
 • Tradícia a zjavenie : význam tradície v dejinách odovzdávania Božieho zjavenia / Pavol Linet. – Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005. – 196 s. – ISBN 80-88741-61-0.
 • Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti / Igor Lomnický, Štefánia Kuzmová ; recenzent: Ľubica Predanócyová, Ivan Podmanický. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – 164 s. – ISBN 978-80-558-1031-7.
 • Vybrané kapitoly z etiky v dialógu kultúr / Jana Bartalová. – Nitra : UKF, 2011. – 120 s. – ISBN 978-80-8094-922-8.
 • Život v hľadaní pravdy. Vývin osobnosti a myslenia / Ján Letz. – Bratislava : Charis, 1996. – 226 s.
 • Život z pohľadu evolúcie a kreácie / Jozef Michalov. – Nitra : UKF, 1999. – 200 s. – ISBN 80-8050-269-2.

 

ABC Chapters in scientific monographs published in foreign publishing houses

 • “Mať deti ?” O morálnych hodnotách a reprodukcii. Eticko-deskriptívna slovensko-česká komparatívna sonda / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; recenzent: Milan Schavel, Mirosław Grewiński, 2014. In: Význam pedagogiky v pomáhajících profesích. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2014. – ISBN 978-80-905678-0-1, S. 137-186.
 • (Sinful) humanity in relation to a (holy) God. Some reflections on Kierkegaard´s writing : Three discourses at Friday communoin / Roman Králik ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 115-130 [1,08 AH].
 • Anthropological risks and the form that evil takes in the electronic media era / Sabína Gáliková Tolnaiová ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 33-56.
 • Bruno Latour, sociedad e individuo / Andrej Gogora ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y Sociedad. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, P. 253-270 [1, 11 AH].
 • Bruno Latour. Morality and AIME / Andrej Gogora ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, p. 39-55 [1,25 AH].
 • Buď – alebo v Kierkegaardovej interpretácii Nácviku kresťanstva / Martina Pavlíková, Roman Králik ; recenzent: Katarína Valčová, Monika Zaviš, 2014. In: Bible a etika v kontextu doby a myšlení. – Praha : UK, 2014. – ISBN 978-80-87127-60-5, S. 131-145 [1,22 AH].
 • Culture as good in the Message of Saint John Paul II / Mária Klobušická ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, 75-93 [1,23 AH].
 • Current risks of media exposure on children and youth / Andrea Lesková ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 131-152.
 • Cynicism – power and vulnerability in current epistemology / Tibor Máhrik ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 171-188 [1,17 AH].
 • Etično-teološki izzivi Kierkegaardovega spisa / Roman Králik ; recenzent: Janez Vodičar, Michal Valčo, 2013. In: Nova oikonomija odnosov. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. – ISBN 978-961-6894-22-7, S. 69-126.
 • Images of evil in changing times / Cyril Diatka ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 11-32.
 • Jedinec, spoločnosť a kľúčový význam socializácie / Andrea Lesková ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y sociedad = Person and society / Roman Králik, Michal Valčo, José García Martín. – 1. ed. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, S. 370-386 [1,012 AH].
 • Jednotlivec a jeho miesto v spoločnosti z pohľadu liberalizmu a komunitarizmu / Jarmila Jurová ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y Sociedad. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, P. 560-576 [1, 09 AH].
 • K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu “mystickej smrti” v kontexte mystiky Terézie Avilskej / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Dalimír Hajko, Milan Potančok, 2013. In: K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu “mystickej smrti”. – Lódź : Ksiezy Mlyn Dom Wydawniczy Michal Koliński, 2013. – ISBN 978-83-7729-189-4, S. 13-50 [2, 025 AH].
 • Kyberpriestor a/ako životný svet človeka v kontexte filozofickej reflexie / Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Eva Odlerová, Milan Potančok, 2014. In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. – Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. – ISBN 978-83-7729-250-1, S. 27-49.
 • La vida misteriosa de Soren Kierkegaard / Roman Králik ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y Sociedad. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, P. 25-43 [1,33 AH].
 • Manipulation in the mass media and its negative consequences / Mária Klobušická ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary Images of Evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 93-114.
 • Morálne hodnotové preferencie v sexuálnych a partnerských vzťahoch a ich diskurzívne zdroje : axiologico-etiká deskriptívna výskumná sonda / Dagmar Marková ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y sociedad = Person and society / Roman Králik, Michal Valčo, José García Martín. – 1. ed. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, S. 505-543.
 • Morálne postoje študentov a študentiek sociálnej práce k sexuálnej výchove = Postawy moralne studentów i studentek pracy socjalnej wobec edukacji seksualnej / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; recenzent: Urszula Ordon, Tatiana Dutkiewicz, 2013. In: Patologie spoleczne w środowisku wychowawczym : zagroženia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna (konteksty ukraińsko-polskie). – Rzeszów : Bonus Liber, 2013. – ISBN 978-83-63452-82-7, S. 167-206.
 • On the problem of “the benefits of communication” in our information society / Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, p. 13-38.
 • Pluralism of Good-life Forms, Tolerance and Ethical State Neutrality / Peter Korený ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, P. 113-134 [1,23 AH].
 • Pokus o etickú reflexiu vzťahu jednotlivca a spoločnosti / Cyril Diatka, Ciprian Turčan ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Roselló, 2014. In: Persona y sociedad = Person and society / Roman Králik, Michal Valčo, José García Martín. – 1. ed. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, S. 423-439 [1,25 AH].
 • Právne a behaviorálne aspekty sexuality žiakov a žiačok s mentálnym postihnutím a ich etické kontexty = Legal and behavioral aspects of sexuality of students with intellectual disabilities and their ethical contexts / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková ; recenzent: Eugenia Karcz-Taranowicz, Rudolf Horváth, 2015. In: Wybrane problemy edukacji i profilaktyki dzieci w wieu wczesnoszkolnym (Selected problems education and prevention of early school children). – Opole : Wydawnictwa Wyžszej skoly zarzadzania i administracji, 2015. – ISBN 978-83-62683-72-7, S. 219-242 [1,25 AH].
 • Pseudo-values in the context of risk value orietations / Ivana Miháliková ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 205-226.
 • Rawls´s inquiry into the meaning of sin and faith / Jarmila Jurová ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 77-92 [1,075 AH].
 • Rawls´s Theory of the Good / Jarmila Jurová ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, P. 57-73 [1,15 AH].
 • Stephen Hawking a smrť filozofie / Tibor Máhrik ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y Sociedad. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, P. 577-592 [1, 14 AH].
 • The autonomy of the individual and the neutrality of the state / Ciprian Turčan ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, P. 213-229 [1,22 AH].
 • The current forms of disinformation in education and finding an ethical solutions to this / Igor Lomnický ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 153-170 [1,22 AH].
 • The degradation of the individual and the rejection of gender differences in the context of post-modernism / Milan Jozek ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 57-76 [1,15 AH].
 • The ethics of a good person at the present time / Igor Lomnický ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, 151-175 [1,23 AH].
 • The Family as the Basic Value of Society / Andrea Lesková ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, P. 135-150 [1,11 AH].
 • The pitfalls of democracy / Adrian Michalík ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 227-242 [1,22 AH].
 • The problem of evil and a critique of instrumental reason in Thomas Hobbes´ moral and political philosophy / Ciprian Turčan ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 243-259[1,07].
 • The problem of strict naturalism in relation to ethics / Tibor Máhrik ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, P. 177-193 [1,25 AH].
 • Value Pluralism in a Democratic Society / Adrian Michalík ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, p. 195-212 [1,28 AH].

 

ABD Chapters in scientific monographs published in national publishing houses

 • Etický kontext vo vzťahu k výchove / Sabína Gáliková-Tolnaiová, 2010. In: Európske pedagogické myslenie : (od antiky po modernu). – Trnava : Trnavská univerzita, 2010. – ISBN 978-80-8082-336-8, S. 126-161.
 • Hodnoty, morálka a výchova / Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Erich Mistrík, Naděžda Pelcová, 2012. In: Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť). – Trnava : TU, 2012. – ISBN 978-80-8082-574-4, S. 153-169 [1,025 AH].
 • Medzi morálkou a právom : O etických diskurzoch sexuálnych a reprodukčných práv osôb s mentálnym postihnutím / Dagmar Marková, Petr Kocina ; recenzent: Miron Zelina, Jarmila Jurová, 2013. In: Sexualita a postihnutie / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková, Ladislav Horňák. – 1. vyd. – Prešov : PU, 2013. – ISBN 978-80-555-0981-5, S. 277-306.
 • Morálne postoje k reprodukcii mužov a žien s mentálnym postihnutím – etické a špeciálnopedagogické kontexty / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; recenzent: Miron Zelina, Jarmila Jurová, 2013. In: Sexualita a postihnutie / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková, Ladislav Horňák. – 1. vyd. – Prešov : PU, 2013. – ISBN 978-80-555-0981-5, S. 307-341.
 • Morálny diskurz o sexualite a manželstve / Dagmar Marková, Jarmila Jurová, 2010. In: Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach / Dagmar Marková. – Nitra : UKF, 2010. – ISBN 978-80-8094-842-9, S. 130-154.
 • Možnosti a nebezpečenstvá internetu a internetovej komunikácie v kontexte aktuálnej reflexie / Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Eva Odlerová, Milan Potančok, 2014. In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete. – Trnava : UCM, 2014. – ISBN 978-80-8105-605-5, S. 28-51.
 • O sexualitách z hľadiska zdravia / Dagmar Marková. – Nitra : UKF, 2008. In: Zdravotné a psychologické aspekty sexuálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Monografia štúdií. – Nitra : UKF, 2008. – ISBN 978-80-8094-303-5, S. 27-43.
 • Obnova humanity osobnosti a interpersonálnych vzťahov / Jozef Michalov. – Nitra : UKF, 2000. – ISBN 80-8050-334-6. In: Personálna obnova humanity, S. 11-34.
 • Reprodukcia v morálnych a kultúrnych kontextoch / Dagmar Marková, Ivan Lukšík ; recenzent: Peter Guráň, Radomír Masaryk, 2013. In: Kontexty ľudskej reprodukcie na Slovensku. – Bratislava : SAV, 2013. – ISBN 978-80-970234-5-4, S. 7-26 [1,12 AH].
 • Sexualita a rodovosť v nitrianskych rodinách / Dagmar Marková, Ivan Lukšík, 2007. In: Nitrianska rodina na prahu tisícročia. – Nitra : UKF, 2007. – ISBN 978-80-8094-448-3, S. 148-171.
 • Sexualita, normy a sexuálne deviácie / Dagmar Marková ; recenzent: Vojtech Tkáč, 2009. In: Sociálna patológia. – Brtaislava : Veda, 2009. – ISBN 978-80-224-1074-8, S. 240-264.
 • Slovenské a české sexuálne životné štýly / Dagmar Marková, Ivan Lukšík, 2010. In: Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach / Dagmar Marková. – Nitra : UKF, 2010. – ISBN 978-80-8094-842-9, S. 13-41.
 • Sociálna podmienenosť diskurzu o HIV / Lenka Drobková, 2010. In: Sexualities IV. : zborník vedeckých príspevkov / Dagmar Marková. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. – ISBN 978-80-223-2960-6, S. 118-138.
 • Spory o toleranciu / Peter Korený, 2011. In: Diferencia a tolerancia. – Nitra : UKF, 2011. – ISBN 978-80-558-0011-0, S. 15-41.
 • Teoreticko-metodologické cesty k implementácii sexuálnej výchovy do škôl a zariadení pre osoby s mentálnym postihnutím / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková ; recenzent: Miron Zelina, Jarmila Jurová, 2013. In: Sexualita a postihnutie / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková, Ladislav Horňák. – 1. vyd. – Prešov : PU, 2013. – ISBN 978-80-555-0981-5, S. 12-53.
 • Thomas Hobbes / Tatiana Mandová, Vladimír Manda, 2008. In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. – Bratislava : Kalligram, 2008. – ISBN 978-80-8101-103-0, S. 193-201.
 • Vedomosti z oblasti sexuality u študentov a študentiek sociálnej práce ako predpoklad pre sociálnu prácu s osobami s postihnutím / Dagmar Marková, Malgorzata Kamińska, Jarmila Jurová ; recenzent: Bibiána Hlebová, Denisa Selická, 2015. In: Sexualita a postihnutie : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; zostavili Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková. – 1. vyd. – Prešov : Prešovská univerzita, 2015. – ISBN 978-80-555-1371-3, S. 114-146.
 • Voľnočasové a spoločensko-kultúrne aktivity rodiny / Dagmar Marková a kol., 2007. In: Nitrianska rodina na prahu tisícročia. – Nitra : UKF, 2007. – ISBN 978-80-8094-448-3, S. 95-137.
 • Vybrané kapitoly z logiky – definovanie vo výchove a vzdelávaní / Ján Lukáč Veverka. – Banská Bystrica : UMB, 1997. In: Sociálna filozofia. I, (1997) s. 54-75.
 • Životné štýly a reprodukcia / Ivan Lukšík, Dagmar Marková ; recenzent: Peter Guráň, Radomír Masaryk, 2013. In: Kontexty ľudskej reprodukcie na Slovensku. – Bratislava : SAV, 2013. – ISBN 978-80-970234-5-4, S. 72-90 [1,02 AH].

 

ADC Scientific papers published in foreign current contents journals

 • Marie Mikulova Thulstrup (1923-2013) and her work / Roman Králik, 2013. In: FILOSOFICKY CASOPIS. – ISSN 0015-1831, Vol. 61, no. 3 (2013), p. 439-442.
 • The reception of Soren Kierkegaard in Czech language writings / Roman Králik, 2013. In: FILOSOFICKY CASOPIS. – ISSN 0015-1831, Vol. 61, no. 3 (2013), p. 443-451.

 

ADD Scientific papers published in national current contents journals

 • A City and a House, an Engineer and a Noise = Mesto a dom, inžinier a ruchy / Andrej Gogora, 2011. In: Filozofia. – ISSN 0046-385X, Roč. 66, č. 5 (2011), s. 447-452.
 • Actor-network theory and the concept of translation = Teória siete aktérov-a pojem prekladu / Andrej Gogora, 2013. In: Filozofia. – ISSN 0046-385X, Vol. 68, no. 9 (2013), p. 800-811.
 • An encounter with V.E. Frankl = Stretnutie s V.E. Franklom / Dominik Roman, 2008. In: Filozofia. 1. časť ; 24 cm. – ISSN 0046-385X, Roč. 63, č. 4 (2008), s. 324-327.
 • Conscience and Personal Identity / Peter Korený, 2009. In: Filozofia. – ISSN 0046-385X, Roč. 64, č. 3 (2009), s. 275-285.
 • Digital humanities and philosophy – a problem of digital research = Digital humanities a filozofia – problém digitálneho výskumu / Andrej Gogora, 2016. In: WORLD LITERATURE STUDIES. – ISSN 1337-9275, Vol. 8, no. 3 (2016), p. 104-114.
 • Gilles Deleuze, Felix Guattari and the Problem of Place = Gilles Deleuze, Félix Guattari a problém mesta / Andrej Gogora, 2009. In: Filozofia. – ISSN 0046-385X, Roč. 64, č. 4 (2009), s. 362-369.
 • Latour and Sartre in Cafe de Flore / Andrej Gogora, 2012. In: FILOZOFIA. – ISSN 0046-385X, Vol. 67, no. 6 (2012), p. 485-490.
 • Le Corbusier, J. Jacobs and Their Rationalities = Le Corbusier, J. Jacobsová a ich racionalita / Andrej Gogora, 2010. In: Filozofia. – ISSN 0046-385X, Roč. 65, č. 4 (2010), s. 361-365.
 • On Tolerance and Intolerance / Peter Korený, 2011. In: Filozofia. – ISSN 0046-385X, Roč. 66, č. 4 (2011), s. 301-314.
 • Sarvepalli Radhakrishnan and the “religion of the spirit” / Dalimír Hajko, 2004. In: Filozofia. – ISSN 0046-385X, Vol. 59, no. 1 (2004), p. 8-19.
 • The dissaperance of the author and meaning making = Miznutie autora a utváranie významu / Marek Debnár, 2016. In: WORLD LITERATURE STUDIES. – ISSN 1337-9275, Vol. 8, no. 3 (2016), p. 115-124.
 • THE RECEPTION OF KIERKEGAARD’S THOUGHT IN SLOVAKIA / Roman Králik, Martina Pavlíková, 2013. In: FILOZOFIA. – ISSN 0046-385X, Roč. 68, č. 1 (2013), s. 82-86.

 

ADM Scientific papers published in foreign journals registered in the Web of Science or SCOPUS databases

 • Authentic being and moral conscience / Peter Kondrla, Roman Králik, 2016. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 4 (2016), p. 155-164.
 • Determinants of humanising effect of modern (electronic) media / Sabína Gáliková-Tolnaiová, 2014. In: EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY. – ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), p. 195-206. IF (2014): bez IF.
 • Ethical aspects of toleration from liberal perspective / Jarmila Jurová, 2016. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 1 (2016), p. 139-145.
 • Key Philosophical -Theological Concepts of Soren Kierkegaard in the Work of paul Tillich / Roman Králik, 2015. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 4 (2015), p. 179-188. IF (2015):.
 • Kierkegaard and his influence on Tillich’s philosophy of religion / Roman Králik, 2015. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 3 (2015), p. 183-189. IF (2015):.
 • Kierkegaard’s existential ellipse of truth / Tibor Máhrik, 2015. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 4 (2015), p. 43-52. IF (2015):.
 • Michel Foucault on Transgression and the Thought of Outside / Marek Debnár, 2017. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 1 (2017), p. 59-67.
 • On Etzioni’s concept of a responsive community / Jarmila Jurová, 2016. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 3 (2016), p. 71-80.
 • Rousseau and Kierkegaard authenticity of human existence / Ciprian Turčan, 2017. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 1 (2017), p. 5-13.
 • Socio-cultural dynamics and ethos of contemporary man in the context of sustainable development / Sabína Gáliková-Tolnaiová, Dojčár Martin, 2014. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1842-8517, Vol. 10, no. 5 (2014), p. 33-44. IF (2014): bez IF.
 • Søren kierkegaard’s influence on the thinking of karol nandrásky / Roman Králik, 2017. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 1 (2017), p. 25-34.
 • The death of Philosophy in Kierkegaard and Hawking / Tibor Máhrik, 2015. In: EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY. – ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 5 (2015), p. 23-32. IF (2015):.
 • The moment Kierkegaard’s attack upon Christendom / Roman Králik, Ľuboš Török, 2016. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 3 (2016), p. 45-53.
 • Urban utopia and Central European region / Andrej Gogora, 2017. In: European Journal of Science and Theology. – ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 1 (2017), p. 127-134.

 

ADN Scientific papers published in national journals registered in the Web of Science or SCOPUS databases

 • Do the virtual communities match the real ones? (Communitarian perspective) / Jarmila Jurová, 2017. In: Komunikacie. – ISSN 0341-2059, Vol. 19, no. 1 (2017), p. 14-18.
 • From A Tolerant To an Ethically Neutral State / Peter Korený, 2016. DOI 10.1515/humaff-2016-0018. In: Human Affairs. – ISSN 1210-3055, Vol. 26, no. 2 (2016), p. 186-200.
 • Hans Jonas’ ethics of technology: Risks of technological society / Ciprian Turčan, 2017. In: Komunikacie. – ISSN 1335-4205, Vol. 19, no. 1 (2017), p. 35-38.
 • Kierkegaard’s ethics as an answer to human alienation in technocratic society / Roman Králik, Susanne Jacobsen Tinley, 2017. In: Komunikacie. – ISSN 1335-4205, Vol. 19, no. 1 (2017), p. 25-29.
 • Moral implications of augustine’s philosophical and spiritual journey in his confessiones / Michal Valčo, Roman Králik, Lee Barrett, 2015. In: Komunikacie. – ISSN 1335-4205, Vol. 17, no. 2 (2015), p. 103-108. IF (2015).
 • Sexual Lifestyles in the Field of Cultural Demands / Ivan Lukšík, Dagmar Marková, 2012. In: Human Affairs : Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. – ISSN 1210-3055, Vol. 22, no. 2 (2012), p. 227-238.
 • The Gutenberg galaxy and its “twilight” in the context of contemporary electronic media / Sabína Gáliková-Tolnaiová, Slavomír Gálik, 2014. DOI 10.2478/s13374-014-0241-x. In: Human Affairs : Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. – ISSN 1210-3055, Vol. 24, no. 4 (2014), p. 461-469. IF (2014): bez IF. – Spôsob prístupu: 10.2478/s13374-014-0241-x
 • The semantic fields of selected ethical terms in the written and web subcorpus of the Slovak National Corpus / Marek Debnár, 2017. In: Komunikacie. – ISSN 1335-4205, Vol. 19, no. 1 (2017), p. 86-90.
 • The specifics of mission of the thessalonian brothers and the potential for their actualization = Špecifiká misie solúnskych bratov a ich aktualizačný poteciál / Peter Kondrla, Roman Králik, 2016. In: Konstantinove Listy. – ISSN 1337-8740, Vol. 9, no. 2 (2016), p. 90-97.
 • The text mining of ethics and information technology / Andrej Gogora, 2017. In: Communications : Scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 0341-2059, Vol. 19, no. 1 (2017), p. 3-8.
 • Thinking about certainty and tolerance with Michel Eyquem de Montaigne / Cyril Diatka, Ján Liguš, 2016. In: Komunikacie. – ISSN 1335-4205, Vol. 18, no. 4 (2016), p. 123-128.