News

dr. Lesková: zrušenie výučby a konzultačných hodín

Vážení študenti a kolegovia, Výučba a konzultačné hodiny dr. Andrey Leskovej sú dňa 10.10. – 11.10. 2018 zrušené z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty ...
Čítaj viac...

Harmonogram akademického roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie akademického roka: 18. septembra 2017 (pondelok) o 10.00 v aule UKF Zápisy študentov: – presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovej stránke každej fakulty Zimný semester: Prednáškové ...
Čítaj viac...

Dodatočné prijímacie konanie

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre vypisuje dodatočné prijímacie konanie na bakalársky študijný program aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce (ročné školné 530,- €), ktorý sa bude realizovať ...
Čítaj viac...

Výjazdové zasadnutie katedry, 22.6. 2017

V rámci výjazdového zasadnutia Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky dňa 22.6. 2017 vystúpili členovia katedry na vrch Zobor ...
Čítaj viac...

Fulbrightovo štipendium, do 30. júna 2017

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku ...
Čítaj viac...

Plodná diskusia o vzťahu filozofie a literatúry

Dňa 9. mája 2017 sa v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre konalo v rámci už tradičného cyklu vedeckých prednášok Culturologos podujatie Katedry kulturológie FF UKF pod názvom Prieniky inšpirácií. Ne/náhodné filozofické ...
Čítaj viac...

Medzinárodná vedecká spolupráca KVAE so Slovinskom

Riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sørena Kierkegaarda v Nitre a pracovník katedry Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky prof. Roman Králik a Dr. Martina Pavlíková prijali dňa 17. mája 2017 pozvanie na ...
Čítaj viac...

Medzinárodná vedecká spolupráca KVAE s Tureckom

Pracovnik Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Prof. prof. Roman Králik a Dr. Martina Pavlíková prijali dňa 17. mája 2017 pozvanie na pracovné stretnutie s J. E. Aslıgül Üğdül splnomocnenou veľvyslankyňou ...
Čítaj viac...

Medzinárodná vedecká spolupráca KVAE s Japonskom

Riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sorena Sørena Kierkegaarda v Nitre a pracovník Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky prof. Roman Králik a Dr. Martina Pavlíková prijali dňa 17. mája 2017 pozvanie na ...
Čítaj viac...

Medzinárodná spolupráca KVAE s Brazíliou

Riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sorena Kierkegaarda v Nitre a pracovnik katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Prof. Roman Králik a Dr. Pavlíková prijali dňa 9. mája 2017 pozvanie na pracovné stretnutie ...
Čítaj viac...

KVAE spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky spoluorganizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu “Religion in a Secular Society”, ktorá sa uskutoční 19. – 20. júna 2017 v rumunskom Constanta ...
Čítaj viac...

KVAE na Facebooku a Twitter-i !

Facebook-ový profil Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky nájdete na: https://www.facebook.com/kvaeUKF/ Twitter-ový profil Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky nájdete na: https://twitter.com/kvae_ukf ...
Čítaj viac...

ŠVOUČ – výsledky

ŠVOUČ na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Dňa 29. marca 2017 konala sa na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky súťažná konferencia v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti. Konferencia mala charakter spoločného diskusného fóra študentov ...
Čítaj viac...