Výjazdové zasadnutie katedry, 22.6. 2017

V rámci výjazdového zasadnutia Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky dňa 22.6. 2017 vystúpili členovia katedry na vrch Zobor.