Medzinárodná vedecká spolupráca KVAE s Tureckom

Pracovnik Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Prof. prof. Roman Králik a Dr. Martina Pavlíková prijali dňa 17. mája 2017 pozvanie na pracovné stretnutie s J. E. Aslıgül Üğdül splnomocnenou veľvyslankyňou Turecka na Slovensku.
Pracovníci FF UKF venovali pani veľvyslakyni aktuálne vydanú publikáciu Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World (University of Toronto), na ktorej spolupracovala aj Yasemin Akis z Turecka.

Témou rozhovorov bola vzájomná spolupráca univerzít, našich krajín aj prostredníctvom programu Erazmus. Pani veľvyslankyňu sme oslovili s ponukou realizovať odbornú prednášku pre našich študentov, ktorú prijala a zároveň požiadala o stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi našej fakulty a univerzity.

Prof. ThDr. Roman Králik, ThD.