Medzinárodná vedecká spolupráca KVAE s Japonskom

Riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sorena Sørena Kierkegaarda v Nitre a pracovník Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky prof. Roman Králik a Dr. Martina Pavlíková prijali dňa 17. mája 2017 pozvanie na pracovné stretnutie s J. E. Jun Shimmi, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska v Slovenskej republike.

Profesor Králik oboznámil pána veľvyslancami s aktivitami výskumného ústavu a venoval mu aktuálne vydanú publikáciu Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World (University of Toronto), na ktorej spolupracoval aj Dr. Kota Kinose z Japonska. Na naše prekvapenie si pán veľvyslanec pre nás pripravil prehľad o histórii bádania života a diela Kierkegaarda v Japonsku. Témou rozhovorov bola vzájomná spolupráca a tiež medzinárodná situácia.
Pracovníci FF UKF v Nitre v závere stretnutia pozvali pána veľvyslanca na stretnutie so študentmi nielen Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky, ale i univerzity v zimnom semestri 2017/2018, ktoré pán veľvyslanec s radosťou prijal.