Fulbrightovo štipendium, do 30. júna 2017

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku.