Konzultačné hodiny ZS 2021/2022

 

Konzultačné hodiny ZS 2021/2022

Prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD. Streda 13:30-14:30 https://meet.ukf.sk/DM-Konzultacie
Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. Utorok 10:00-12:00 (pracovňa na dekanáte) https://meet.ukf.sk/JM_konzultacie
Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.  Pondelok 9:00-10:00 + pedagogická prax https://meet.ukf.sk/lomnickykonzultacia
Doc. PhDr. Peter Korený, PhD. Utorok 16:45-17:45 https://meet.ukf.sk/Koreny
PhDr. Andrea Lesková, PhD. Pondelok 12:30-13:30 https://meet.ukf.sk/AndreaLeskova
Mgr. Lívia Šebíková, PhD. Streda 11:30-12:30 https://meet.ukf.sk/sebikova
Mgr. Adrian Michalík, PhD. Utorok 13:00-14:00 https://meet.ukf.sk/AMZS
Mgr. Ciprian Turčan, PhD. Piatok 14:30-15:30 https://meet.ukf.sk/turcan_konzultacie
Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M. Piatok 13:00-14:00 (miestnosť BSB01100) https://meet.ukf.sk/Kocina
Doktorandi
Mgr. Boris Kňažko Utorok 11:00-12:00 https://meet.ukf.sk/knazkokvae2021
Mgr. Štefan Mikla Streda 11:30-12:30 https://meet.ukf.sk/KonzultačnéhodinyŠtefanMikla
Mgr. Zuzana Uličná Štvrtok 9:15-10:15 https://meet.google.com/wmw-hjks-jyh
Mgr. Lenka Mrosková Pondelok 11:30-12:30 https://meet.ukf.sk/lmroskova