Oznam pre študentky, študentov

Výučba prof. ThDr. Jána Zozuľaka, PhD. sa realizuje dištančne (online formou).