Zmena v rozvrhu – externé štúdium, 3. r. Bc. (Nitra)

 

Predmet Etický a sociálny audit,

výučba 13. 11. 2021 sa ruší, náhradný termín je 18. 12. 2021.