Inštruktáže pre denných študentov

 

Inštruktáž pre 1. ročník študentov/študentiek ŠP: aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce (bakalársky st.) je v utorok 21. 9. 2021 o 14:45 hod. v miestnosti  H-204. V prípade otázok kontaktujte: Mgr. Líviu Šebíkovú, PhD.

Inštruktáž pre 1. ročník študentov/študentiek ŠP: učiteľstvo etickej výchovy (bakalársky st.) je v pondelok 20. 9. 2021 o 9:15 hod. v miestnosti  H-204. V prípade otázok kontaktujte PhDr. Andreu Leskovú, PhD.