Vážené absolventky, vážení absolventi,

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre blahoželá všetkým študentom a študentkám, ktorí/é úspešne ukončili  štátne záverečné skúšky v ak. r. 2020/2021.

Ďakujeme Vám za všetko, čím ste k Vášmu štúdiu prispeli, za Vašu tvorivosť , energiu a množstvo zaujímavých otázok a podnetov, ktoré sme s Vami mohli diskutovať.

Želáme Vám všetko dobré či už na ďalšom stupni štúdia, v profesijnom živote i v tom osobnom.

Zostaňte s nami v kontakte, lebo len SPOLU tvoríme lepší svet 🙂

Vaša KVAE