Oznam – zmena rozvrhu, externé štúdium

 

1. r. Mgr. Nitra (1XAE15m) – predmet Etická výchova v rodine, s doc. Lomnickým, sa presúva z 24. 4. na 17. 4.

……………………………………………………….

2. r. Bc. Martin (2XAERLM15b) – Doc. Maximová odučí predmet Etika hospodárstva a podnikania dňa 10. 4.

a

Dr. Šebíková odučí predmet Etika a inštitúcie EÚ dňa 24. 4.