Milé študentky a študenti,

v mene Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre Vám prajeme

príjemné sviatky jari, veľa slnka, pozitívnej energie a optimizmu.