Oznam – Zadanie záverečnej práce

Zadanie záverečnej práce si študent vytlačí priamo z AIS a do práce ho vkladá bez podpisu vedúcej katedry.

Zároveň Vás upozorňujeme na správne vyplnenie študijného odboru:

Pri jednoodborovom štúdiu platí:

Študijný odbor: 12. Filozofia

Pri učiteľstve etickej výchovy platí:

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Takýto študijný odbor je potrebné uvádzať v celej práci.