Nový rok 2021

Milé študentky a študenti, kolegyne a kolegovia,

 

želáme Vám šťastný a zdravý rok 2021, plný zaujímavých ľudí a zážitkov. Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na Vás v nadchádzajúcom roku.

 

tím Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre