Konzultačné hodiny

Vyučujúci/a

Konzultačné hodiny

Link

Marková Dagmar

Utorok 15:00-16:00 https://meet.ukf.sk/DM-Konzultacie

Maximová Jarmila

Streda 13:30-14:30, S133 osobne (po dohode – 14.10.2020)  https://meet.ukf.sk/konzultacie-Maximova

Lomnický Igor

Pondelok 9:00-10:00, H304 https://meet.ukf.sk/lomnickykonzultacia

Korený Peter

Pondelok 17:00-18:00 https://meet.ukf.sk/Koreny

Kocina Petr

Štvrtok 13:00-14:00 https://meet.ukf.sk/Kocina

Michalík Adrian

Utorok 13:00-14:00 https://meet.ukf.sk/AMKH

Šebíková Lívia

Pondelok 12:45-13:45, H213 https://meet.ukf.sk/%C5%A1eb%C3%ADkov%C3%A1.KH

Turčan Ciprian

Utorok 15:00-16:00 https://meet.ukf.sk/Turcan

Lesková Andrea

Streda 9:00-10:00 H213 https://meet.ukf.sk/AndreaLeskova

Magová Lenka

Streda 11:30-12:30, BS110 https://meet.ukf.sk/Magova_Konzultacne_hodiny

Bartal Jana

Piatok 13:00-14:00 https://meet.ukf.sk/JanaBartal

Kňažko Boris

Streda 10:00-11:30 https://meet.ukf.sk/konzultacieknazkob

Mikla Štefan

Utorok 11:00-12:00 https://meet.jit.si/KHZS%C5%A0tefanMikla

Debnár Marek

Štvrtok 10:30-12:00, H113 https://meet.ukf.sk/KOstvrtokMD1030

Gogora Andrej

Štvrtok 13:30-14:30 https://meet.ukf.sk/KHGOGORA