Oznam – tútorka pre učiteľstvo etickej výchovy

Vážené študentky, vážení študenti,

dávame do pozornosti, že od dnešného dňa sa tútorkou pre učiteľstvo etickej výchovy stáva PhDr. Andrea Lesková, PhD.