Oznam

Výučba s dr. Šebíkovou je zrušená do 9. 10. 2020 z dôvodu PN. Od 12. 10. 2020 výučba aj konzultačné hodiny budú podľa rozvrhu.