Oznam – exkurzia

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky oznamuje študentom a študentkám, že výberový predmet EXKURZIA sa v zimnom semestri AR 2020/2021 neotvára. Žiadame študentov a študentky, ktorí/é majú predmet zapísaný v zápisnom liste, aby si ho bezodkladne odobrali z AIS.

Otvorenie predmetu v letnom semestri AR 2020/2021 je závislé od pandemickej situácie.

Za pochopenie ďakujeme.