Začiatok akademického roka 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti,

vítame Vás v novom akademickom roku 2020/2021, ktorý sa oficiálne začne 28. 9. 2020.

Dovoľte, aby sme Vás informovali o dôležitých náležitostiach týkajúcich sa výučby.

Všetky študentky a všetci študenti sú povinné/í mať spravený elektronický zápis. V prípade problémov sa urgentne ohláste na príslušné študijné oddelenie. Na komunikáciu s univerzitnými pracoviskami využívajte výlučne Vaše ukf študentské mailové konto!

Riadna výučba začína 28. 9. 2020. Výučba bude prebiehať prezenčnou formou. V prípade akýchkoľvek zmien budete informované/í prostredníctvom Vašich študentských mailov. Zároveň Vás žiadame, aby ste si tieto maily pravidelne kontrolovali, sledovali univerzitnú, fakultnú či katedrovú webovú stránku, našu stránku na Facebook-u a celkovo aktuálne dianie ohľadom pandemickej situácie.

Všetky študentky a všetci študenti sú POVINNÉ/Í dodržiavať všetky aktuálne platné hygienické opatrenia. Do priestorov univerzity je povolený vstup len s rúškom! Študentka/študent bez rúška bude okamžite vykázaná/ý.

Tešíme sa na Vás.

S pozdravom,

Vaša KVAE 🙂