Dôležité informácie pre študentky a študentov prvých ročníkov – INŠTRUKTÁŽE!

Inštruktáž pre jednoodborové štúdium: AERL15b prebehne 28. 9. 2020 v čase od 8:00 – 9:00, v miestnosti BSB 110 – ŠD Nitra

Inštruktáž pre UAP: etická výchova prebehne 28. 9. 2020 v čase od 9:15 – 10:15, v miestnosti BSB 110  – ŠD Nitra

Inštruktáž pre študentky a študentov prvých ročníkov na externom štúdiu prebehne na prvej vyučovacej hodine podľa rozvrhu.

Študentky a študenti sú povinné/í mať spravený elektronický zápis. V prípade problémov sa urgentne ohláste na príslušné študijné oddelenie. Na komunikáciu s univerzitnými pracoviskami využívajte výlučne Vaše ukf študentské mailové konto! Návod k AIS nájdete na stránke Filozofickej fakulty (úplne dole – bledosivá lišta: Pracuj s AIS).

Na inštruktáži obdržíte Sprievodcu štúdiom, ISIC karty, potvrdenie o návšteve školy a čestné vyhlásenie o vašom zdravotnom stave.

Tešíme sa na Vás.

S pozdravom,

Vaša KVAE 🙂